• Imprimir

Presentación

La Central de Préstec és un equipament del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que té com a objectiu donar suport a les biblioteques públiques del país.

S'ubica a l’Hospitalet de Llobregat i disposa d’espais de magatzem, de treball i una sala de formació, amb equipament informàtic, que s’ofereix sense cap cost, al col·lectiu professional bibliotecari.
És funció de la Central oferir una sèrie de serveis i col·leccions destinats a millorar l’oferta documental d’aquestes biblioteques.

A través del fons de la Central, les biblioteques públiques poden demanar en préstec aquells documents que són d’interès pels seus usuaris. La col·lecció s’adreça al públic en general i també a diferents col·lectius (escoles, instituts, clubs de lectura de les biblioteques, fons específics per a usuaris nouvinguts, persones amb dificultats lectores, ...).

La Central de préstec facilita la gestió dels fons de baix ús de les biblioteques. Tots els centres del Sistema de Lectura Pública de Catalunya poden enviar aquells documents de baix ús que poden ser reutilitzats d’acord amb els criteris establerts pel Servei de Biblioteques.