• Imprimeix

Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari

El Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari es basa en la cooperació i solidaritat entre les biblioteques de Catalunya. En aquest sentit, totes les biblioteques que participin en aquest sistema de préstec són potencialment al mateix temps, peticionàries i proveïdores de documents per al conjunt de les biblioteques participants. El Departament de Cultura a través del Servei de Biblioteques facilita aquest servei que permet la connexió entre les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, La Biblioteca de Catalunya i la Central de Préstec i Serveis Especials (CePSE).

El servei de préstec interbibliotecari s'estructura a través d’un sistema de valisa que connecta els diferents centres proveïdors i sol·licitants, mitjançant uns nodes de connexió.

Concretament una de les funcions principals de la Central de Préstec és oferir documents i lots de documents de la seva col·lecció per donar suport a les diferents necessitats de les biblioteques.

Destaquem

Protocol del Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari

Guia breu del funcionament de l'esmentat servei.

Biblioteques participants en el Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari

LListat de les biblioteques, nodes i adscrites, que participen en el servei de PI. (Actualitzat 01/06/2018)

Disposem d'una amplia col·lecció de temàtica general, en diferents suports i llengües.

Característiques generals del funcionament del servei:

Les biblioteques públiques, segons la seva pertinença a una xarxa o un altre, han de sol·licitar els documents de manera diferent:

  • Les biblioteques pertanyents a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona (XBM):

Enviant un correu electrònic a cprestec.cultura@gencat.cat, indicant les dades bibliogràfiques del document a demanar juntament amb el seu topogràfic i la seva disponibilitat; nom de la biblioteca peticionària i les dades de contacte de la biblioteca

  • Les biblioteques pertanyents al Sistema de Lectura Pública de Catalunya (biblioteques públiques provincials i les de titulatitat municipal)

Mitjançant les comandes del préstec interbibliotecari d'Argus

El temps màxim de resposta és de 48 h.

El termini del préstec és de 45 dies a comptar des de la recepció dels documents a la biblioteca. Es pot prorrogar dos cops, si no hi ha reserva prèvia.

Si es perd algun document o bé es malmet, la biblioteca peticionària l'haurà de restituir. Quan el document està descatalogat o és molt difícil la seva adquisició, la biblioteca l’ha de reposar amb l’adquisició d’una novetat que no tinguem a la CePSE.

Aquest servei posa a disposició de les biblioteques lots de documents que donen suport a les seves activitats i/o necessitats (lots per a clubs de lectura, lots en les llengües no oficials a Catalunya...)

Els exemplars que contenen els lots no es poden prestar per separat, és a dir es presta el lot sencer amb els exemplars continguts en cada caixa.

Característiques generals del funcionament del servei:

Les peticions a la CePSE es faran mitjançant el programari per a la gestió dels lots (CePSELOTS). Per accedir al programa, les biblioteques han de sol·licitar el codi d’usuari i contrasenya per correu electrònic.

Les entitats (escoles, hospitals, casals ..) que vulguin demanar lots s'han d'adreçar a la biblioteca pública més propera per tal de gestionar la petició. La recollida i el retorn dels lots s'ha d'efectuar a la mateixa biblioteca

La tramesa i devolució d’aquests lots es farà a través del sistema de valisa del préstec interbibliotecari

El termini del préstec és de 3 mesos, amb possibilitat d’una pròrroga de 30 dies si no hi ha reserva prèvia

El lot s’ha de retornar en les mateixes condicions en que s’ha rebut

Protocol de préstec de lots

Actualitzat: 25/06/2018

Manual d'ajuda CePSELOTS

Manual d'ajuda de l'aplicatiu per la gestió de préstec de lots de documents (CePSELOTS). En forma de Preguntes Més Freqüents.

Data d'actualització:  05.06.2018