• Imprimeix

Gestió dels fons de baix ús i donatius

Per proximitat, les biblioteques públiques són les receptores dels donatius particulars, que poden derivar cap a la CePSE si no són d’interès per a la seva col·lecció.

La CePSE gestiona els fons de baix ús de les biblioteques públiques de Catalunya i els donatius particulars i d’institucions, per posar-los de nou en servei amb destinacions diferents: fons que integra a la seva col·lecció i ofereix en préstec interbibliotecari, fons que ofereix com a donatiu a diferents tipus de centres: penitenciaris, educatius, hospitalaris..., per completar les seves col·leccions i la gestió dels fons inservibles per eliminar, de forma controlada.

Data d'actualització:  21.07.2016