• Imprimeix

Biblioteques inclusives

El projecte de Biblioteques inclusives va néixer amb l'objectiu de poder establir uns mínims per aconseguir que totes les biblioteques públiques catalanes siguin espais inclusius, no només per complir amb tot el marc legal i teòric, sinó per donar oportunitat de futur a totes les persones amb discapacitat per tal de garantir la seva plena inserció a la societat. A efectes pràctics, es pretén elaborar unes pautes bàsiques per a totes les biblioteques públiques i disposar de l'estat de la qüestió de l'accessibilitat de les biblioteques de Catalunya.

Totes les novetats del projecte es poden seguir a través del hashtag #BibInclusives.

En la primera reunió de treball es va acordar la creació de quatre grups de treball:

  • Arquitectura
  • Fons documental i material de suport
  • Activitats i serveis
  • Formació

Cada grup temàtic té un coordinador que és qui ha fet de portaveu. Els quatre coordinadors són:

 

També es compta amb la col·laboració de les següents entitats:

El proper 3 de desembre del 2018, el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya organitza la 2a Jornada de Biblioteques inclusives, a l’Espai Neàpolis de Vilanova i la Geltrú (Garraf) amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Goethe. Aquesta jornada s’emmarca en els objectius de la Direcció General de Cooperació Cultural per tal de sensibilitzar i difondre la necessitat de treballar a favor de la inclusió social, també des dels equipaments bibliotecaris.

Aquestes jornades s’adrecen a personal bibliotecari, gestors i tècnics culturals i representants municipals interessats en conèixer l’estat de la qüestió, des de la vesant internacional i també a partir de la visualització de les bones pràctiques que es duen a terme en l’entorn cultural i específicament a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Gràcies a la col·laboració de l’Institut Goethe de Barcelona es comptarà amb la presència d’Eeva Rantamo (Kulturprojekte - Inklusive Kulturarbeit, Colònia), etnòloga i especialista en accessibilitat. També es presentarà la publicació Pautes d’accessibilitat per a les biblioteques públiques. Les tres taules rodones donaran veu als professionals de les biblioteques per exposar-hi com cal organitzar activitats inclusives i com fer-les accessibles als diferents col·lectius.

El Projecte #Bibinclusives és una iniciativa estratègica del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura en el qual participen professionals bibliotecaris d’arreu del territori. El seu objectiu es aconseguir que les biblioteques públiques catalanes garanteixin la plena inclusió de les persones amb alguna discapacitat.

Bones pràctiques

En el següent vídeo presentat a la 1a Jornada de Biblioteques Inclusives es recullen exemples de bones pràctiques per ser una biblioteca inclusiva.