Professionals
  • Imprimeix

Identitat corporativa

D’acord amb l’art. 6 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya  pel que fa a la identificació de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, cal que totes les biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública tinguin en un lloc visible de l’entrada una placa en la qual, a més de les dades d’identificació que el titular de la biblioteca consideri convenients, hi ha de constar la llegenda “Sistema de Lectura Pública de Catalunya”.

L’any 2005, la Direcció General de Cooperació Cultural va impulsar la creació d’una nova imatge identificativa  de biblioteques amb la finalitat que d’ajudar a identificar les biblioteques públiques per part dels ciutadans. El dissenyador América Sánchez en va ser el creador.