iBiblioteques

Catalunya disposa d’un important i variat llegat industrial que permet conèixer a fons la revolució industrial del nostre país i, amb ella, la transformació del territori i de la societat de la Catalunya contemporània.  En aquest context, el Servei de biblioteques va endegar el projecte iBiblioteques amb l’ objectiu de difondre la riquesa del nostre patrimoni industrial i despertar la consciència de la importància històrica d’aquest període, en els seus àmbits arquitectònics, tècnics, socials i culturals.

Els 4 grans eixos temàtics que vertebren aquest projecte són:

  • La revolució i el patrimoni industrial
  • El desplegament de les indústries al territori
  • L’aposta per les energies sostenibles i renovables
  • La vertebració del territori amb infraestructures energètiques i de transports


Mitjançant la col·laboració amb les entitats locals, la dinamització de la lectura en base a la cultura industrial , el desenvolupament de les col·leccions actuals de les biblioteques i la cooperació institucional volem assolir el nostre objectiu i contribuir a un major coneixement de la nostra indústria i el nostre patrimoni.

En formen part algunes biblioteques de Catalunya que estan ubicades en antics edificis destinats a usos industrials i les que estan ubicades en poblacions de llarga tradició tecnològica. Aquest projecte és obert a la participació d’institucions i de biblioteques que ho considerin. Només cal posar-se en contacte amb el Servei de Biblioteques.

Fem una especial menció al treball desenvolupat pels professionals de les biblioteques públiques participants en el projecte iBiblioteques , que hi destinen il·lusió i temps per crear sinergies amb la resta d’equipaments (museus, escoles, centres de recursos...) del seu municipi per generar un programa formatiu que complementi les activitats culturals.

Agraïm el suport i col·laboració de del MNACTEC i de la seva xarxa de museus, de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) i Acc10. Agència per a la competitivitat de l’empresa, del Departament d’Ensenyament, Institut Català d’Energia (ICAEN) i de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Data d'actualització:  21.07.2016