Els aparadors culturals són espais de comunicació a través dels quals la biblioteca es pot mostrar com un espai viu i pot transmetre informació de les seves activitats i projectes. En aquesta secció trobareu guies per muntar aparadors culturals a les biblioteques, ideades per Meritxell Trullàs. El material dels aparadors culturals i el muntatge van a càrrec de cada biblioteca. 

La Revetlla de Sant Jordi esdevé una convocatòria excepcional, festiva, participativa, amb activitats culturals per a tothom a l’entorn de la lectura i les biblioteques.

Es proposa realitzar una acció expositiva conjunta amb les biblioteques que participen en el projecte de la Revetlla de Sant Jordi impulsat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’acció es concreta en el disseny d’un aparador i una proposta d’instal·lació. Tant l’aparador com la instal·lació s’adapten als diferents espais de les biblioteques. El muntatge el realitzarà cada biblioteca.

Aquesta acció persegueix potenciar la difusió del projecte sota una mateixa imatge visual. En el present projecte també es tenen en compte alguns aspectes de comunicació gràfica comuna: cartell, capçaleres per a Facebook i Twuitter.

#1 - Revetlla de Sant Jordi 2018

Informació relacionada