Els clubs de lectura són plataformes fonamentals de les biblioteques per al foment de la lectura i el diàleg entre els propis lectors. Els integrants del club, coordinats per un conductor del grup, de forma periòdica llegeixen un llibre i es reuneixen a la biblioteca per fer-ne el comentari. De vegades, hi pot participar el propi autor de l’obra comentada.

Les biblioteques públiques de Catalunya tenen una llarga tradició en el camp dels clubs de lectura i, actualment, ofereixen n’ofereixen més de 400 als usuaris del sistema bibliotecari del país. Els clubs tenen temàtiques diverses (novel·la en general, narrativa juvenil, idiomes, teatre, novel·la negra, còmic, poesia, lectura fàcil, etc.). Els clubs són fonamentalment presencials, però també n’hi ha de virtuals.

El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura dóna suport a aquesta activitat: facilita l’espai per a les reunions, posa a l’abast dels clubs un important fons de lots de llibres disponibles que es gestionen des de la CePSE, col·labora en la presència d’autors en les seves sessions i els trasllada propostes diverses que els arriben des de fora (autors, editorials, associacions culturals).