• Imprimeix

Accessibilitat

Les biblioteques públiques de Catalunya són sensibles amb les persones amb discapacitat o bé amb mobilitat reduïda. La nostra vocació de servei públic universal implica  que tots els ciutadans puguin accedir amb comoditat a l’edifici i a tots els serveis que ofereix la biblioteca pública.

L’accessibilitat d’un servei bibliotecari està condicionada per la localització de l’equipament, l’organització de l’edifici, la distribució del mobiliari, l’organització del fons documental, l’horari d’obertura i la gratuïtat del servei.

La legislació vigent en matèria d’accessibilitat determina les condicions tècniques dels edificis públics per tal de vetllar per la supressió de barreres arquitectòniques i garantir un còmode accés de tots els col·lectius d’usuaris: tercera edat, usuaris amb cotxets de nens o carrets de la compra, dones embarassades i persones accidentades entre d’altres.

Una bona planificació arquitectònica inicial de l’equipament públic pot minvar significativament el cost econòmic que suposa l’aplicació de mesures d’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda.

Recomanacions bàsiques per als edificis:

  • Cal tenir molt en compte la seva localització
  • És important planificar i dissenyar l’edifici en la seva fase inicial
  • L’accés a l’edifici s’ha de fer preferentment des de la cota zero
  • Cal evitar qualsevol barrera arquitectònica entre el carrer i el vestíbul
  • Introduir sempre portes d'obertura automàtica i quan convingui disposar de rampes o qualsevol altre sistema que faciliti el recorregut d'accés
  • Inexistència d'obstacles i comoditat en la comunicació vertical i horitzontal
  • La distribució del mobiliari ha de permetre la circulació als usuaris que tenen dificultats de mobilitat
  • Les prestatgeries i altres elements que contenen fons de lliure accés han de permetre l'apropament frontal d'una cadira de rodes
  • Tenir en compte que l’equipament ofereix prestacions per a molts tipus de públic amb necessitats especials

Biblioteques inclusives

Biblioteques inclusives és un projecte coordinat des del Servei de Biblioteques, que va néixer amb l'objectiu de poder establir uns mínims per aconseguir que totes les biblioteques públiques catalanes siguin espais inclusius.