• Imprimeix

Biblioteques inclusives

Pautes - Què ha de fer la biblioteca per ser inclusiva?

El projecte de Biblioteques inclusives va néixer amb l'objectiu de poder establir uns mínims per aconseguir que totes les biblioteques públiques catalanes siguin espais inclusius, no només per complir amb tot el marc legal i teòric, sinó per donar oportunitat de futur a totes les persones amb discapacitat per tal de garantir la seva plena inserció a la societat. A efectes pràctics, es pretén elaborar unes pautes bàsiques per a totes les biblioteques públiques i disposar de l'estat de la qüestió de l'accessibilitat de les biblioteques de Catalunya.

Totes les novetats del projecte es poden seguir a través del hashtag #BibInclusives.

En la primera reunió de treball es va acordar la creació de quatre grups de treball:

  • Arquitectura
  • Fons documental i material de suport
  • Activitats i serveis
  • Formació

Qui participa?

Cada grup temàtic té un coordinador que és qui ha fet de portaveu. Els quatre coordinadors són:

  • Montse Rollán (bibliotecària) - Arquitectura
  • Irene Gálvez (Biblioteca Josep Janés de l'Hospitalet de Llobregat) - Fons documental i material de suport
  • Eduard Vilagrosa (Biblioteca del Nord - Sabadell) - Activitats i serveis
  • Meritxell Almirall (psicòloga) - Formació

Documents

Bones pràctiques

En el següent vídeo presentat a la 1a Jornada de Biblioteques Inclusives es recullen exemples de bones pràctiques per ser una biblioteca inclusiva.