Qui som?
  • Imprimeix

Planificació bibliotecària

Mapa de la Lectura Pública de Catalunya

El MLPC recull les necessitats de la lectura pública i el tipus de servei bibliotecari que correspon a cada municipi.

Programa funcional

La planificació de noves biblioteques o adequació de les ja existents, es fa mitjançant la redacció d’un programa funcional que s’elabora en col·laboració entre els municipis, la biblioteca, la central territorial i la Secció de Planificació i Cooperació del Servei de Biblioteques.

Ajuts i subvencions

Altres ajunts i subvencions com el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) o el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)