Qui som?
  • Imprimeix

Línies d'activitat

Promoció de la lectura i la cultura

Una de les línies d'actuació del Departament de Cultura és la promoció de l'hàbit lector i la societat del coneixement, a través de programes estables de foment de la lectura a les biblioteques públiques de Catalunya. Aquests programes inclouen accions de dinamització que no són una finalitat sinó un punt de partida per vincular i promoure els serveis oferts per les biblioteques; inspirar, potenciar o afegir-se a les tasques de foment de la lectura que les biblioteques ja realitzen, i donar suport a les activitats que volen fer.