Qui som?
  • Imprimeix

Informació general

La missió del Servei de Biblioteques és promoure un creixement equilibrat i harmònic del Sistema de Lectura Pública arreu de Catalunya.

Els objectius són: 

  • Proporcionar serveis a escala nacional: col·laborar amb els serveis nacionals i els aconsella en l’adquisició de col·leccions, coordinar i dirigir la unificació del catàleg, promoure la formació professional contínua i supervisar la implementació del Mapa de Lectura Pública.
  • Oferir servei en els àmbits local i regional: proporcionar informació bibliogràfica selectiva, gestionar i redistribuir fons bibliogràfics i coordinar el préstec interbibliotecari.
  • Administrar les biblioteques de Catalunya que són propietat del Govern espanyol.
  • Promoure i coordinar el desenvolupament del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
  • Coordinar els processos tècnics de totes les bibliotecas que pertanyen al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, d’acord amb els estàndards i pràctiques establerts.
  • Promoure projectes i programes de cooperació interbibliotecària.
  • Fomentar la lectura i les biblioteques a Catalunya.
  • Establir criteris per obtenir informació estadística sobre la lectura i el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
  • Col·laborar amb biblioteques escolars.