Qui som?
  • Imprimeix

Informació general

La missió del Servei de Biblioteques és promoure un creixement equilibrat i harmònic del Sistema de Lectura Pública arreu de Catalunya.

Els objectius són: 

  • Proporcionar serveis a escala nacional: col·laborar amb els serveis nacionals i els aconsella en l’adquisició de col·leccions, coordinar i dirigir la unificació del catàleg, promoure la formació professional contínua i supervisar la implementació del Mapa de Lectura Pública.
  • Oferir servei en els àmbits local i regional: proporcionar informació bibliogràfica selectiva, gestionar i redistribuir fons bibliogràfics i coordinar el préstec interbibliotecari.
  • Administrar les biblioteques de Catalunya que són propietat del Govern espanyol.
  • Promoure i coordinar el desenvolupament del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
  • Coordinar els processos tècnics de totes les bibliotecas que pertanyen al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, d’acord amb els estàndards i pràctiques establerts.
  • Promoure projectes i programes de cooperació interbibliotecària.
  • Fomentar la lectura i les biblioteques a Catalunya.
  • Establir criteris per obtenir informació estadística sobre la lectura i el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
  • Col·laborar amb biblioteques escolars.
Responsable: Sr. Josep Vives Gràcia
Càrrec: cap del Servei de Biblioteques
Adreça
Plaça de Salvador Seguí, 1-9
Població
08001 Barcelona
Telèfon
93 316 27 40
Fax
93 316 27 81
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
- Impulsar el foment de l'hàbit de la lectura i l'ús dels serveis bibliotecaris mitjançant campanyes específiques i accions a través del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

- Prestar els serveis nacionals de suport a la lectura pública i coordinar els serveis regionals de suport a la lectura pública que siguin competència de la Generalitat.

- Coordinar i impulsar la prestació territorial dels serveis regionals de suport a la lectura pública.

- Donar suport a la planificació, la gestió i la programació de les biblioteques públiques de titularitat estatal a Catalunya.

- Coordinar les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en els aspectes de processos tècnics, d'acord amb el que preveu la normativa sectorial.

- Impulsar projectes i programes de cooperació bibliotecària.

- Col·laborar amb la resta de biblioteques del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

- Dirigir l'elaboració i el manteniment del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública i del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.