• Imprimeix

Resolució de les subvencions per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques

Subvencions resoltes per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques

21/12/2017 16:12
Mobiliari

En data 20 de desembre de 2017, s’ha publicat en el tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya la relació de sol·licituds de subvenció resoltes corresponents a la Resolució CLT/2170/2017 de l’àmbit de biblioteques, per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques.

En el marc dels objectius del Pla de Lectura 2020, el Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), va aprovar la cinquena convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018 (DOGC núm. 7456, de 18.09.2017).

Aquesta línia de subvencions, adreçada als municipis de més 3.000 habitants i menys de 100.000 habitants, i a les capitals de comarca de menys de 3.000 habitants amb biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública de Catalunya i, que s’hagin inaugurat, com a mínim, cinc anys abans de la data de publicació de la convocatòria.


S’han concedit un total de 129 sol·licituds per un import de 838.891,00 euros.