• Imprimeix

Presentació


La definició  més formal del servei bibliotecari que coneixem  popularment com a Bibliobús, és  el d’ una biblioteca mòbil que recorre periòdicament una ruta preestablerta de pobles d’una àrea geogràfica concreta.

Aquesta modalitat de biblioteca itinerant està dissenyada per a municipis de 300 a 2.700 habitants que no poden disposar d’una biblioteca estable  i pot oferir als seus usuaris serveis en les mateixes condicions que les biblioteques publiques de zones més grans dotades de serveis bibliotecaris estables.

Els bibliobusos de Lleida: Bibliobús Pere Quart i Bibliobús Garrigues-Segrià

Els 2 bibliobusos de Lleida , ofereixen:

 • Serveis de biblioteca pública amb estàndards de qualitat  a  municipis entre 300 i 2.700 habitants. 
 • Horari mínim  de dues hores. (els trajectes entre poblacions no són superiors a una hora).
 • Parades setmanals en poblacions de més de 1.000 habitants i  quinzenals en poblacions inferiors a 1.000 habitants i puntualment parades mensuals. Així en cada ruta d’un Bibliobús es pot atendre de 12 a 16 municipis.
 • L’equip humà: El personal que atén el servei està format per 2 tècnics bibliotecaris i 2 xofers de bibliobús, auxiliars de biblioteca.

Vehicles  innovadors en el camp de les biblioteques mòbils:

 • Incorporen la possibilitat d’extensió d’un lateral que permet augmentar en 1/3 la superfície interior i dona una major amplitud  de circulació interior per als usuaris. També  permet una millora en  la seva capacitat per disposar el fons documental.
 • Accessibilitat adaptada.

Serveis de biblioteca:

 • Préstec de llibres, revistes, música, cinema i documentals, i en forma de lots, a  escoles i altres institucions del municipi.
 • Préstec interbibliotecari amb la resta de biblioteques del Sistema de lectura Pública i  la  CEPSE.
 • Servei d’informació bibliogràfica.
 • Accés a Internet mòbil de banda ampla. Va equipat amb un sistema de comunicació via satèl·lit.

Això suposa:

 • L’accés al servidor de gestió bibliotecària del Catàleg Col·lectiu de la lectura pública . Permet la gestió bibliotecària en línea i la interconnexió amb la resta de biblioteques del Sistema de Lectura Pública.
 • Accés al servei des de qualsevol localització sense necessitat de xarxes de comunicació terrestres.
 • Màxima flexibilitat  i adaptabilitat a les necessitats del servei.
 • Disposa d’accés a recursos electrònics, serveis d’ofimàtica i també recull i difon informació local i comarcal, proporciona informació bibliogràfica.