• Imprimeix

Serveis regionals de suport

Diputació de Barcelona
C/ Comte d'Urgell, 187 (Recinte Escola Industrial, Edifici annex al Vagó, 1a pl.)
08036 Barcelona
Tel. 93 402 25 45
gs.biblioteques@diba.cat
Més informació

Diputació de Girona
Departament de Cultura. Direcció General de Cooperació Cultural. Servei de Biblioteques.
C/ Bernat Boades, 10, bxs.
17005 Girona
Tel. 972 42 65 30
serveidebiblioteques@ddgi.cat
Més informació

Departament de Cultura. Direcció General de Cooperació Cultural. Servei de Biblioteques
C/ Serra de Prades, 4-6
25006 Lleida
Tel. 973 23 63 44
cbiblle.cultura@gencat.cat
Més informació

Departament de Cultura. Direcció General de Cooperació Cultural. Servei de Biblioteques
C/ Estanislau Figueras, 2, bxs.
43003 Tarragona
Tel. 977 24 56 38
cbibta.cultura@gencat.cat
Més informació

Departament de Cultura. Direcció General de Cooperació Cultural. Servei de Biblioteques
C/ Jaume Ferran, 4
43500 Tortosa
Tel. 977 44 80 70
cbibte.cultura@gencat.cat
Més informació