Ciutadans
  • Imprimeix

Estructura i organització

El Sistema Bibliotecari de Catalunya

El Sistema bibliotecari de Catalunya és el conjunt organitzat de serveis bibliotecaris existents a Catalunya. L’integren:

  • La Biblioteca de Catalunya: Biblioteca nacional i patrimonial.
  • El Sistema de Lectura Pública de Catalunya: biblioteques públiques.
  • Les biblioteques universitàries, les biblioteques de centres d'ensenyament no universitari i les biblioteques especialitzades.

Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya , que ordena, regula i estructura les biblioteques públiques catalanes en un únic sistema: el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 

Les biblioteques públiques de Catalunya

Les biblioteques públiques són espais oberts i dinàmics de trobada, integració i interacció, on els ciutadans poden relacionar-se, desenvolupar-se en les àrees del seu interès i conèixer la societat que els envolta.

Els seus fons documentals reflecteixen  la diversitat cultural i ideològica de tots els sectors de la societat, i alhora promouen els nostres valors culturals i socials com a país: recollint, conservant i facilitant la consulta de tots els materials relatius a la informació local.

La seva relació amb tots els àmbits del saber i el seu accés lliure facilita la difusió del coneixement, a través de totes les possibilitats que ofereix la tecnologia, i afavoreix l’acostament a les expressions culturals i artístiques a través de les activitats que programen.

Les biblioteques públiques són equipaments fundats, gestionats i finançats a través de l’administració local, amb el suport de l’administració autonòmica. Constitueixen un servei cultural bàsic que, d'acord amb la normativa vigent, han de prestar tots els municipis de més de 5.000 habitants.

Actualment, a Catalunya existeixen 415 biblioteques públiques, de les quals 12 són bibliobusos que donen servei en municipis de menys de 3.000 habitants. Per trobar una biblioteca podeu consultar el directori de biblioteques.