• Imprimeix

Les biblioteques en xifres

 

L'article 41.e de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, atorga a l'Administració de la Generalitat la competència d'"establir els criteris per a l'elaboració, i el tractament posterior, d'estadístiques relatives a la lectura pública".

Des de 1995, el Departament de Cultura, mitjançant el Servei de Biblioteques, recull de manera sistemàtica les dades de les biblioteques integrants del Sistema de Lectura Pública de Catalunya d'acord amb les prescripcions de les normes ISO 2789:2013 i 11620:1998/A1.

Una part de les dades estadístiques de les biblioteques de les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre s’importen des del programa comú de gestió bibliotecària (fons, carnets, préstecs) i són completades des de les pròpies biblioteques (dies d’obertura, personal, equipament, serveis diversos, activitats).

Les dades estadístiques de les biblioteques de la demarcació de Barcelona són facilitades de manera centralitzada per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Les dades de despesa són facilitades per les diferents administracions amb competències sobre el finançament del servei de biblioteca pública (bàsicament ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Generalitat).

DadesBib

cercador d'estadístiques de biblioteques públiques de Catalunya

(des de 2014)

DadesBib és el cercador d’estadístiques de les biblioteques públiques de Catalunya accessible a la consulta ciutadana i professional.

L’aplicació, el formulari de cerca de la qual està optimitzat també per a dispositius mòbils, permet la consulta de més de 135 dades estadístiques i indicadors de rendiment de les biblioteques públiques de Catalunya des de l’any 2014 ençà.

Les cerques es poden limitar a una biblioteca en concret o abastar grups de biblioteques definits per àmbits territorials o bé conceptuals. En aquests casos, també és possible veure la informació individualitzada de cadascuna de les biblioteques que integren l’àmbit triat.

Els resultats es visualitzen des de l’eina SÍNTESI, desenvolupada pel Servei de Biblioteques de Departament de Cultura, on s’hi aboquen les dades estadístiques de les més de 400 biblioteques que actualment formen el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Una part de les dades estadístiques de les biblioteques de les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre s’importen des del programa comú de gestió bibliotecària (fons, carnets, préstecs) i són completades per les pròpies biblioteques (dies d’obertura, personal, equipament, serveis diversos, activitats).

Les dades estadístiques de les biblioteques de la demarcació de Barcelona són facilitades de manera centralitzada per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Les dades de despesa són facilitades per les diferents administracions amb competències sobre el finançament del servei de biblioteca pública (bàsicament ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Generalitat). 


Accés a DadesBib: https://estadistiquesbiblioteques.gencat.cat.

Accés a DadesBib

cercador d'estadístiques de biblioteques públiques de Catalunya

(des de 2014)

eBiblio-Catalunya és un servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes mitjançant diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.

L’obtenció de dades estadístiques i indicadors de rendiment que permetin mesurar el grau de penetració d’aquest servei entre els usuaris potencials i, en general, que facilitin la seva avaluació com a servei bibliotecari ha estat una preocupació constant de les administracions implicades en la seva posada en marxa.

En aquest sentit, cal destacar que durant 2017 els préstecs van créixer més d’un 46% amb relació a l’any anterior. Així mateix, en comparació amb 2016, l’any 2017 va augmentar quasi un 24% el nombre de persones que han utilitzat almenys una vegada aquest servei, i d’aquesta manera s’ha superat àmpliament la xifra de 33 mil usuaris actius des de la posada en marxa de la plataforma (juny de 2015). Pel que fa a la col·lecció, i tot i les limitacions del mercat, el nombre de títols disponibles ha sobrepassat ja els 7 mil, amb un total aproximat de gairebé 115 mil llicències d’ús.

A la informació relacionada trobareu els documents amb el detall de les dades i els indicadors estadístics que se’n deriven de l’activitat del servei.

Feu-nos arribar les vostres consultes, dubtes o suggeriments a: dadesbiblios@gencat.cat

Accés a l'eina estadística professional (SÍNTESI): https://sintesi.cultura.gencat.cat