Ciutadans
  • Imprimeix

Dades al dia

Total d'equipaments actuals

405

Equipaments totals

393

Biblioteques

12

Bibliobusos

Les dades del 2015

Durant 2015, els 391 equipaments (380 biblioteques i 11 bibliobusos) integrants del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (31.12.2015) van rebre gairebé 25 milions de visites (3,3 de mitjana per habitant) i van prestar 15,5 milions de documents (2,1 de mitjana per habitant).

El 31.12.2015, 416 municipis (93,6% de la població total) disposaven almenys d’1 biblioteca (279 municipis) o de servei de bibliobús (137 municipis), amb més de 3,6 milions d’usuaris inscrits (48,4% de la població total).

Els fons del conjunt del Sistema, accessibles a tothom mitjançant un servei nacional de préstec interbibliotecari, depassen els 14,8 milions d’ítems (més de 15 milions incloent els de la Central de Préstec, 2 de mitjana per habitant), dels quals el 80% són llibres i el 20% restant, materials audiovisuals i d’altres.

391

Equipaments

10

Inauguracions

7.024.187

Població atesa

+2.150

Professionals

14.818.084

Volums

5.303

Ordinadors

3.655.160

Carnets

24.884.502

Visites

15.479.712

Préstecs

50.568

Préstecs electrònics

61.898

Activitats

2.494.300 €

Despesa del Departament