• Imprimeix

Cooperació

Algunes biblioteques en funció de la seva especialització col·laboren amb altres centres i projectes bibliotecaris o formen part de xarxes temàtiques:

Biblioteca de l'Arxiu Històric de Girona

Aquesta col·lecció conté impresos antics, de temàtica i procedència molt variada, editades i impreses entre el segle XVI i l'any 1900. La major part dels documents són de temàtica administrativa, legislativa i judicial (pragmàtiques, circulars, bans, edictes, reials cèdules, al·legacions, sentències, etc.), impresos majoritàriament a la ciutat de Girona.

Aquests impresos provenen de les transferències, dipòsits i donacions fets per diferents administracions i particualars a l'arxiu Històric de Girona, com ara el Corregiment de Girona, l'Hospital de Santa Caterina, l'Hospici de Girona, els fons notarials i els fons patrimonials Veray de Celrà i Salvador de Romanyà de la Selva.

Més informació:
Biblioteca de l'Arxiu Històric de Girona  

Biblioteca del Departament de Territori i Sostenibilitat

La Biblioteca de Territori és membre institucional de l'ABBA (Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y Urbanismo)

Més informació:
Biblioteca de Territori i Sostenibilitat   

Biblioteca de l'Esport. Consell Català

La biblioteca participa en els projectes de digitalització:


Més informació:
Biblioteca de l'Esport. Consell Català  

Biblioteques auxiliars de la Xarxa d'Arxius Comarcals

La Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC) de la Generalitat de Catalunya  s'organitza com un conjunt d'arxius d'àmbit comarcal que treballen de forma coordinada per assegurar el compliment de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, en el territori, i per assegurar el respecte als principis de provinença i territorialitat en el tractament i accés als documents.

Centre de Documentació de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals

La biblioteca col·labora en els projectes:

Especialització: Aquest catàleg té per objectiu la descripció i localització dels llibres i altres fons bibliogràfics de biblioteques espanyoles, públiques o privades, que per la seva antiguitat, singularitat o riquesa formen part del Patrimoni Històric Espanyol. En l'actualitat la major part dels registres descriuen diferents edicions d'obres impreses entre els segles XV i XX (fins al 1958).


Més informació:
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals  

Centre de Documentació dels Espais Naturals Protegits

Els espais naturals de protecció especial de Catalunya (parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals) disposen de centres de documentació per tal de donar suport a la gestió, la recerca, la investigació i la difusió de cada un dels espais naturals. Segons els casos, aquests centres de documentació funcionen com a petites biblioteques tècniques d’accés restringit al personal de l’ens o com a biblioteques especialitzades obertes al públic en general. Trobareu més informació al web .

Participació en xarxes de centres de documentació ambiental:

 • Xarxa de Centres de Documentació dels Espais Naturals Protegits de Catalunya
  Més d’una vintena de centres de documentació d'espais naturals de Catalunya gestionats per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona tenen vincles de col·laboració des de 1994, formalitzats mitjançant un conveni revisat el 2014.
 • RECIDA  - Red de Centros de Información y Documentación Ambiental
  Des de 2004, inclou més d’un centenar de centres de documentació ambiental i d'espais naturals protegits de tot l'estat espanyol.

Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca de l'Institut Català de les Dones


Més informació:
Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca de l'Institut Català de les Dones  

Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya

La Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya està formada per biblioteques judicials situades en el TSJ, en les audiències provincials i en els principals edificis judicials, i per dotacions bibliogràfiques situades en determinats deganats de Catalunya.

Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Judicials  


Més informació:

Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya
Activitats de la Xarxa de Biblioteques Judicials de Catalunya

Biblioteca de l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc)

La Biblioteca de l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) col·labora amb:

Biblioteca del Departament d’Empresa i Coneixement

La biblioteca col·labora en els projectes:


Més informació:
Biblioteca del Departament d’Empresa i Coneixement

Biblioteca del Parlament de Catalunya

 • ARCA , amb la digitalització del diari “La Publicitat”
 • Biblioteca de l’ICAB . Conveni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i l’ICAB per a optimitzar els recursos bibliogràfics i documentals entre ambdues institucions.
 • DIALNET , amb la introducció de sumaris de revistes d’àmbit parlamentari i de dret públic.
 • RedParlamenta. És un sistema integral per a l’intercanvi d’informació i documentació parlamentària. Treballa com a xarxa de cooperació entre els serveis documentals de tots els parlaments regionals de l’Estat Espanyol.
 • CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)


Més informació:
Direcció d’Estudis Parlamentaris. Biblioteca del Parlament de Catalunya 

Filmoteca de Catalunya

La Biblioteca del Cinema, de la Filmoteca de Catalunya  participa a diversos projectes cooperatius, a Catalunya i a nivell internacional.

A més de pertànyer a les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat, el seu catàleg bibliogràfic forma part del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya , que gestiona el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.

Així mateix, participa amb fons del seu repositori digital al Memòria Digital de Catalunya  i, per mitjà d’aquesta plataforma, a Hispana , i a Europeana .

També és membre d’ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues)  i CÀNTIC (Catàleg d’Autoritats de Noms i Títols de Catalunya) , projectes liderats per la Biblioteca de Catalunya.

Finalment, forma part del grup de treball de Documentació de la FIAF , la Federació Internacional d’Arxius Fílmics, i és membre de BiblioCi , la Red de Bibliotecas Iberoamericanas de Cine. 

Mediateca Casa Àsia

Memòria Digital de Catalunya amb la col·lecció Fonoteca Daniélou. Llegat Casa Asia
El fons Alain Daniélou comprèn enregistraments musicals ètnics de països asiàtics i d'Orient Pròxim. Es tracta d'enregistraments inèdits amb documents únics sobre estils i intèrprets actualment desapareguts. L'any 2003, la Fundació Alain Daniélou dirigida per Jaqcues Cloarec va cedir a Casa Àsia la col·lecció fonogràfica i és el Museu de la Música qui custodia les bobines originals. Consulteu la col·lecció .