• Imprimeix

Biblioteques especialitzades

Les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya són el conjunt de biblioteques especialitzades de titularitat de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de dret públic que en depenen. Tanmateix també s'hi inclouen biblioteques d'entitats diverses amb participació de la Generalitat.

Aquests centres desenvolupen el paper de seleccionar, organitzar, conservar i posar a disposició de l'administració i de la ciutadania tota la informació necessària amb l'objectiu de donar suport a la presa de decisions.

La majoria de les Biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya són de lliure accés, podeu trobar les característiques de cada centre i més informació consultant el Directori de biblioteques de Catalunya.

Podeu seguir l'activitat de la xarxa BEG al Twitter @xarxabeg #begcat #bibliotequesespecialitzades