Ciutadans
  • Imprimeix

Biblioteques

Catàlegs

Accedeix als catàlegs de biblioteques públiques de Catalunya.

Estructura i organització

Estructura i organització del Sistema Bibliotecari de Catalunya

Dades al dia

Descobreix les properes inauguracions de biblioteques i les últimes estadístiques.

Biblioteques especialitzades

Les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya són el conjunt de biblioteques especialitzades de titularitat de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de dret públic que en depenen. Tanmateix també s'hi inclouen biblioteques d'entitats diverses amb participació de la Generalitat.

Biblioteca digital

Recursos en línia i dipòsits digitals

Bibliopiscines i biblioplatges

Cada estiu les biblioteques públiques ofereixen als seus usuaris la possibilitat d'apropar-los els seus fons a diversos emplaçaments fora de l'edifici de la biblioteca. Hi ha diferents formes de dur-ho a terme, però les més conegudes són les bibliopiscines i les biblioplatges.